BIP
4 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Strona Główna
szkolenia ppoż. oraz szkolenia z ochrony obiektów
11.07.2017

Ćwiczenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej

oraz naruszenia systemu ochrony

w 4 Wojskowym Oddziale Gospodarczym.


W dniu 29.06.2017 r. w kompleksie wojskowym przy ul. Andersa 47

przeprowadzonezostały szkoleniaz ochrony obiektów z pozorowanym naruszeniem

systemu ochronyi szkolenie przeciwpożarowe w których udział wzięli żołnierze

i pracownicy jednostek i instytucji mieszczących się w w/w kompleksie.


Ćwiczenie rozpoczęło się pozorowanym napadem połączonym z pożarem

w magazynach sprzętu SOI i sprzętu łączności, uruchomiono system powiadamiania

i wzywania sił wydzielonych oraz własnych. Przeprowadzono ewakuację z budynku

zagrożonych pracowników i osób będących świadkami zdarzenia.


W ćwiczeniu brały udział wydzielone jednostki Policji i Państwowej Straży Pożarnej, służby dyżurne i grupy zabezpieczenia ćwiczenia.


Po zakończeniu ćwiczeń odbyło się szkolenie przeciwpożarowe z udziałem strażaków

z PSP Gliwice oraz pokaz gaszenia pożaru w zarodku przy użyciu podręcznego

sprzętu gaśniczego przez osoby biorące wdział w szkoleniu.


Ćwiczebnym alarmem i szkoleniem kierował mjr Wojciech GĘBKA,

 

szkolenie z zakresu naruszenia systemu ochrony prowadził

st. chor. st. Waldemar KUSIAK,

 

szkolenie przeciwpożarowe p. Krzysztof MARCINKIEWICZ.

 

 

Tekst: ppłk Krzysztof ZAPOTOCZNY

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych