BIP
4 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Strona Główna
Spotkanie pokoleń
24.04.2017

W dniu 24.04.2017 r. z udziałem Dowódcy Garnizonu Gliwice  

oraz wojskowej asysty honorowej odbyło się coroczne „Spotkanie Pokoleń”.

 

Ta uroczystość o charakterze patriotycznym jest organizowana przez Dyrekcję

i uczniów Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach wspólnie z Zarządami Miejskimi Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych i Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem.

 

Honorowy patronat sprawuje Prezydent Miasta Gliwice. Spotkanie Pokoleń na trwałe wpisało się w program miejskich i wojskowych imprez, zwłaszcza ze względów patriotycznych i edukacyjnych gliwickiej młodzieży. Najważniejszym celem

tej uroczystości jest uczczenie pamięci więźniów politycznych

KL Auschwitz – Birkenau i podobozów w Gliwicach pomordowanych przez konwojentów SS w „Marszu Śmierci” na trasach ewakuacyjnych do innych obozów zagłady w styczniu 1945 r. Po odczytaniu Apelu Pamięci kompania honorowa oddała salwę honorową a delegacje złożyły okolicznościowe wiązanki kwiatów

pod pomnikiem ofiar „Marszu Śmierci” na  Cmentarzu Centralnym w Gliwicach

 

 

 

Tekst: ppłk Krzysztof ZAPOTOCZNY

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych